niedziela, 5 kwietnia 2015

Szkółka Niedzielna: Koran LI

Dziś dwie sury, jedna dłuższa, druga krótka…zobaczymy co się zadzieje…

Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur - TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN


(Chr 90; Tr 33) Frakcje - Al-Ahzab

33:1   O Proroku! Bój się Boga i nie daj posłuchu niewiernym ani obłudnikom! Zaprawdę, Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry!
33:2   Idź za tym, co ci zostało objawione od twego Pana! Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie!
33:3   Zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako poręczyciel!

Poręczy za mnie kredyt? Dawaj go tu!

33:4   On nie uczynił dwóch serc we wnętrzu człowieka. On nie uczynił waszych żon, z którymi się rozwodzicie, mówiąc: "Ty jesteś dla mnie jak grzbiet mojej matki!" - waszymi matkami. On nie czynił waszych dzieci adoptowanych - waszymi synami. To tylko powiedzenie waszych ust, Bóg zaś mówi prawdę i On prowadzi prostą drogą.

Czyli wszystko co mówimy jest bez znaczenia? Jedynie to co mówi Bóg ma znaczenie…ciekawe…

33:5   Nazywajcie ich imieniem ich ojców, to będzie sprawiedliwsze u Boga. A jeśli nie znacie ich ojców - to niech będą waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi. I nie będziecie mieli żadnego grzechu, jeśli uczynicie coś przez pomyłkę, ale będziecie mieli grzech za to, co świadomie zamierzą wasze serca. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

W jaki sposób odróżnić uczciwą, nieintencjonalną pomyłkę od celowego działania i udawania pomyłki? Jeśli może to odróżnić tylko Bóg, to wypieprzać z całym prawodawstwem i karami w życiu doczesnym – zawsze mogę powiedzieć – „nie wiedziałem, pomyliłem się!”.

33:6   Prorok jest bliższy wiernym aniżeli oni sami sobie, a jego żony - to ich matki. Ludzie związani pokrewieństwem są bliżsi sobie nawzajem, przez Księgę Boga, aniżeli wierni i muhadżirowie, jednak powinniście czynić dobro waszym bliskim przyjaciołom. To jest zapisane w Księdze.

A to jest dobre – prorok jest bliższy wyznawcom niż oni sami dla siebie…stąd bierze się dogmat o przedkładaniu dobra imienia proroka (bo sam był zdechł) nad własne osobiste dobro. Nie ważne, że zginiesz w obronie imienia proroka – ważne, że bronisz, bo on jest bliższy Tobie niż Ty sam…

33:7   I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: Z Noem, Abrahamem i Mojżeszem, z Jezusem, synem Marii, i z tobą; zawarliśmy z nimi uroczyste przymierze,
33:8   Aby Bóg mógł zapytać prawdomównych - o ich wierność; lecz dla niewiernych przygotował karę bolesną.
33:9   O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie dobroć Boga względem was!

Wspominajcie w lęku, bo bez lęku nie możecie uzyskać od Boga dobroci…

33:10  Oto wojska pomaszerowały przeciw wam i My wysłaliśmy przeciw nim wiatr i zastępy, których wy nie widzieliście. Bóg widzi jasno to, co czynicie! Oto one napadły na was ze wszystkich stron, kiedy wasze spojrzenia się odwróciły, a wasze serca dosięgały gardła i zaczynaliście snuć o Bogu różne myśli.
33:11  Tam wierni zostali poddani próbie i gwałtownie wstrząśnięci.

Jeśli wierzysz, to wygrasz każda bitwę bo Bóg ześle wiatr i niewidzialne zastępy? Jak jakiś generał opiera na tym swoją taktykę, to już współczuję żołnierzom…

33:12  I oto mówili obłudnicy i ci, w których sercach była choroba: "Nie obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec nic innego, jak tylko złudę."

No właśnie. I na tym polega według proroka obłuda – mówienie o tym co jest rzeczywiste zamiast wbijanie sobie wizji i magicznych sztuczek jako prawdy. Jestem obłudnikiem jak cholera!

33:13  I powiedziała jedna frakcja spośród nich: "O mieszkańcy Jasribu! Nie ma tu dla was miejsca, wracajcie!" A inna ich frakcja prosiła Proroka o pozwolenie, mówiąc: "Nasze domy są bez obrony!" A nie były one bez obrony, tylko oni chcieli uciec.
33:14  A jeśliby wdarł się do nich wróg z różnych stron miasta, a potem zażądano by od nich zaparcia się wiary, to oni zgodziliby się na to, lecz pozostaliby tam tylko krótki czas.
33:15  A przedtem zawarli przymierze z Bogiem, iż nie odwrócą się plecami. A za przymierze zawarte z Bogiem zostanie zażądany rachunek.

Śmierć, znaczy się!

33:16  Powiedz: "Nie pomoże wam ucieczka, jeśli uciekacie od śmierci lub od zabicia; i tak niewiele będziecie się cieszyć życiem."

Mówiłem!

33:17  Powiedz: "Kto może was postawić poza zasięgiem Boga, jeśli On zechce dla was jakiejś szkody albo jeśli zechce obdarzyć was miłosierdziem?" Nie znajdą oni dla siebie, poza Nim, ani opiekuna, ani pomocnika.

Jednak wychodzi, że sporo ludzi jest poza zasięgiem arabskiego bożka, Allaha. Gdzieś około 70 kilku procent ludności ziemi…

33:18  Bóg potrafi poznać wśród was tych, którzy stawiają przeszkody, i tych, którzy mówią swoim braciom: "Przybywajcie do nas!", lecz sami wykazują niewiele zapału
33:19  I są względem was skąpi. A kiedy ogarnia ich strach, widzisz, jak na ciebie patrzą, przewracając oczami jak ten, którego spowija mrok śmierci. A kiedy strach minie, ranią was ostrymi językami, skąpiąc dobra. Oni nie uwierzyli wcale i Bóg uczyni daremnymi ich działania. To jest dla Boga łatwe.
33:20  Oni sądzą, że frakcje nie odeszły; a jeśliby te frakcje jeszcze miały przyjść, to oni woleliby wycofać się na pustynię wśród Beduinów i zasięgać jedynie wiadomości o was. A jeśliby nawet zostali wśród was, to niewiele by walczyli.

Czyli znowu – Bóg rozpoznaje i daje o tym świadectwo Mahometowi…ale dziś Mahometa nie ma i jak mają mułłowie i imamowie o tym wiedzieć. A jak się mylą i na przykład zabijają tych co się szczerze pomylili? Nie postępują wbrew woli Boga?

33:21  Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór - dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina.
33:22  A kiedy wierni zobaczyli frakcje, powiedzieli: "Oto co obiecał nam Bóg i Jego Posłaniec. Prawdziwy jest Bóg i Jego Posłaniec!" To pomnożyło jeszcze wiarę i całkowite poddanie się.

Autor potwierdza, że jego treść jest prawdziwa…zupełnie to wystarczy do uznania tego za prawdę…co nie?

33:23  Wśród wierzących są ludzie wierni przymierzu, które zawarli z Bogiem. I są wśród nich tacy, którzy już wypełnili swoje ślubowanie, i są też inni, którzy jeszcze czekają, lecz nie zmienili się wcale;
33:24  Jest tak, aby Bóg mógł wynagrodzić prawdomównych za ich szczerość i ukarać obłudników, jeśli zechce, albo zwrócić się ku nim. Zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

Szczególnie jego zdolność do przebaczania i litości objawiają się w karaniu za to, że ktoś wątpi w to, czego Bóg sam nie może przekazać, tylko wysyła ćwierć inteligentnych „posłańców”. Taka specyficzna litość…

33:25  Bóg odesłał tych, którzy nie uwierzyli, wraz z ich zaciekłością; nie osiągnęli oni żadnego dobra. Bóg uchronił wiernych od walki. Bóg jest Mocny, Potężny!
33:26  I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi, którzy im pomagali, i rzucił w ich serca strach. Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli.

Ja rozumiem, że teolodzy będą mówili, ze czym innym jest „bojaźń boża” a czym innym strach, taki zwykły, ludzki. Ale dla mnie to jedno narzędzie…wierni się boją Boga i wzbudzają strach w niewiernych. Piękna podstawa dla religii pokoju…rządź strachem!

33:27  I On dał wam w dziedzictwo ich ziemię, ich domostwa i ich bogactwa, oraz ziemię, której nie deptały wasze stopy. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

Jednak chodzi o kasę…

33:28  O proroku! Powiedz twoim żonom: "Jeśli pragniecie życia tego świata i jego ozdób, to przybywajcie! Ja wam pozwolę nacieszyć się i dam wam piękną odprawę.
33:29  A jeśli pragniecie Boga, Jego Posłańca i siedziby ostatecznej - to, zaprawdę, Bóg przygotował nagrodę ogromną dla tych spośród was, które czynią dobro."

Pewnie biorą i jedno i drugie…jeśli można
\
33:30  O żony Proroka! Którakolwiek z was popełni bezecność jawną, to otrzyma karę podwojoną dwukrotnie. A to jest dla Boga łatwe.

Tylko żony proroka? Czemu nie wszystkie kobiety! Jak dyskryminować to równo!

33:31  A która z was jest poddana Bogu i Jego Posłańcowi oraz czyni dobro - to My ją nagrodzimy dwa razy i przygotujemy dla niej szlachetne zaopatrzenie.
33:32  O żony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne, nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie pożądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie!

Dobrze dla Islamu z jego mizoginią, że dotyczy to tylko żon proroka…bo te teksty o braku pokory mogłyby być niezłym strzałem w muzułmański patriarchat. Swoją droga, ciekawy jestem dlaczego kobiety nie założą muzułmańskiego zakonu żeńskiego, gdzie wszystkie są symbolicznie zaślubione prorokowi i mogą jechać, jak żony proroka, po facetach, jak po łysych kobyłach. Taki muzułmański feminizm religijny J

33:33  Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie się w ten sposób, jak ozdabiały się kobiety za czasów pogaństwa! Odprawiajcie modlitwę, dawajcie jałmużnę, słuchajcie Boga i Jego Posłańca! O ludzie domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud i oczyścić was całkowicie.
33:34  I wspominajcie to, co wam jest recytowane w waszych domach ze znaków Boga i z mądrości! Zaprawdę, Bóg jest Przenikliwy, w pełni świadomy!
33:35  Zaprawdę - muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające - przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną.

Skoro są tacy idealni, to za co Bóg chce im przebaczać? Bez sensu…

33:36  Kiedy zdecydował Bóg i Jego Posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie. A kto nie słucha Boga i Jego Posłańca, ten zbłądził w sposób oczywisty.

I mamy dogmat o nieomylności Mahometa…a ze sam zmieniał zdanie, stąd abrogacje…

33:37  A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: "Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga!" - ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony!
33:38  Nie ma winy Proroka w tym, co nałożył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem ustanowionym przez Niego dla minionych pokoleń. Rozkaz Boga jest rozstrzygnięciem zdecydowanym
33:39  Dla tych, którzy przekazują posłannictwa Boga i obawiają się Go; dla tych, którzy się nie lękają nikogo innego, jak tylko Boga. Bóg wystarczy jako dobrze liczący!

Czyli jednocześnie, daje sobie nieomylność, ale umywa ręce przed odpowiedzialnością „bo to tak naprawdę Bóg”.

33:40  Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków. Bóg jest o każdej rzeczy wszechwiedzący!
33:41  O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie Boga częstym wspominaniem!
33:42  Wysławiajcie Go rano i wieczorem!
33:43  On jest Tym, który błogosławi was, jak i Jego aniołowie - aby wyprowadzić was z ciemności ku światłu. On jest litościwy dla wierzących.
33:44  Powitaniem ich w Dniu, kiedy Go spotkają, będzie: "Pokój!" On przygotował dla nich szlachetną nagrodę.
33:45  O Proroku! My posłaliśmy ciebie jako świadka, zwiastuna radosnej nowiny i ostrzegającego,
33:46  Nawołującego do Boga, za Jego zezwoleniem, i jako lampę oświetlającą.
33:47  Zwiastuj radosną wieść wierzącym, iż będą mieli wielką łaskę u Boga.
33:48  Nie słuchaj ani niewiernych, ani obłudników! Pozostaw ich obelgi i zaufaj Bogu! Wystarczy Bóg jako opiekun!

Tak czytam i tknęło mnie – przecież w tych wersach Mahomet sam siebie chwali, umacnia swoją pozycję. Jakkolwiek brzmi to absurdalnie – to tak jakbym napisał książkę, w której bym co i rusz podkreślał jaki wyjątkowy, mądry i sprawiedliwy jestem. Kto by chciał to czytać…jak ktoś taki jest – dajcie znać. Napiszę, tylko kupcie ;)

33:49  O wy, którzy wierzycie! Kiedy bierzecie za żony kobiety wierzące, następnie rozwodzicie się z nimi, zanim ich dotknęliście, to nie macie prawa wyznaczać im żadnego okresu oczekiwania. Dajcie im wyposażenie i odprawcie je w piękny sposób.

O łaskawcy!

33:50  O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic - tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

Prorok może posuwać kogo chce, ciotki, kuzynki, wszystkie co chcą i nie chcą…ot ladaco!

33:51  Możesz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem możesz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych. I nie popełnisz żadnego przewinienia. To jest najwłaściwsze, co możesz uczynić, aby uradować ich oczy i aby się nie smuciły, i były zadowolone z tego, co im dasz - im wszystkim! Bóg wie, co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzący, Wspaniałomyślny!

I nawet się starać nie musi, bo one muszą być zadowolone z tego co im da…i ma sobie tak przepowiada…nieźle…

33:52  Ponadto nie wolno już tobie brać innych kobiet ani też zamieniać je na żony, chociażby zachwycała cię ich piękność, oprócz tych, które posiadła twoja prawica. Bóg śledzi pilnie każdą rzecz.

Poza tymi, których nie śledzi…ale co tam…

33:53  O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów Proroka na posiłek o niewłaściwej porze, jedynie wtedy, kiedy on wam na to pozwoli. Lecz kiedy jesteście zaproszeni, to wchodźcie. A kiedy spożyjecie posiłek, to się rozejdźcie, nie wdając się w poufałą rozmowę. To mogłoby sprawić przykrość Prorokowi i on wstydziłby się was. Lecz Bóg nie wstydzi się prawdy. A kiedy prosicie je o jakiś przedmiot, to proście je spoza zasłony. To jest przyzwoitsze - dla waszych serc i dla ich serc. Nie należy obrażać Posłańca Boga i nie wolno poślubiać jego byłych żon. Zaprawdę, to byłoby wobec Boga okropne!

Dla Boga? Co ma Bóg do tego? Jakieś emocje okazuje ten Bóg, rzygać mu się chce jak ktoś by się ożenił z była żoną proroka…co za bzdury. I ta ekskluzywność samego proroka. Buduje sobie pozycje watażka…święty można by rzec…

33:54  Jeśli wy coś ujawnicie lub ukryjecie... to, zaprawdę, Bóg zna dobrze każdą rzecz!
33:55  Nie mają one żadnego grzechu, jeśli się pokazują swoim ojcom, ich synom i ich braciom, synom ich braci, synom ich sióstr, ich żonom i ich niewolnicom. Bójcie się Boga!

I wsadzili kobiety w czarne worki…kretyni…

33:56  Zaprawdę, Bóg jest świadkiem każdej rzeczy! Zaprawdę, Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju!
33:57  Zaprawdę, tych, którzy obrażają Boga i Jego Posłańca, przeklnie Bóg w tym życiu i w życiu ostatecznym; On przygotował dla nich karę poniżającą!

W tym życiu ręką wiernych, bo sam nie może, nieudolny jest…w przyszłym – nie wiadomo, bo nikt nie wrócił zdać relacji…

33:58  A ci, którzy obrażają wierzących i wierzące, gdy oni na to nie zasłużyli, biorą na siebie hańbę i jawny grzech.

I muszą zginąć z ręki innych wiernych…

33:59  O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

Jeśli jakaś kobieta czuje się obrażona bo ściąga wzrok mężczyzn, to ma prawo się zakryć. AL. Eto musi być jej decyzja, nie antycznego pedofila ze schizofrenicznymi wizjami!

33:60  Jeśli obłudnicy i ci, w których sercach jest choroba, jak i ci, którzy szerzą niepokoje w Mynie, nie zaprzestaną swoich poczynań, to My pobudzimy ciebie do wystąpienia przeciw nim. Wtedy oni pozostaną z tobą w sąsiedztwie niewiele czasu.

I nawołujemy do wytępienia myślących inaczej.

33:61  Przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości;

Schwytani i zabici – zapamiętajcie!

33:62  Zgodnie ze zwyczajem Boga ustanowionym dla minionych pokoleń. A nie znajdziesz odmiany w zwyczaju Boga.
33:63  Zapytają cię o Godzinę. Powiedz: "Wiedza o niej jest u Boga!" A co może cię o niej powiadomić? Być może, ta Godzina jest bliska!
33:64  Zaprawdę, Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący!
33:65  Będą tam przebywać na wieki. I nie znajdą oni ani opiekuna; ani pomocnika.
33:66  W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: "Biada nam! Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!"
33:67  I będą mówili: "Panie nasz! Słuchaliśmy naszych naczelników i naszych wielkich, oni nas sprowadzili z drogi!"
33:68  I powiedzą: "Panie nasz! Daj im podwójną karę i przeklnij ich przekleństwem wielkim!"
33:69  O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie jak ci, którzy obrazili Mojżesza! Bóg uczynił go niewinnym tego, co oni mówili, i był on w poszanowaniu u Boga.
33:70  O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i mówcie proste słowa!

Znowu powtórzenia i klepanie tych głupot o karze, gehennie, piekle i ogniu. Ech…

33:71  I On ulepszy wasze działania i przebaczy wam wasze grzechy. A kto słucha Boga i Jego Posłańca, ten zdobędzie w nagrodę wielkie szczęście.
33:72  Zaofiarowaliśmy depozyt niebiosom, ziemi i górom, lecz one odmówiły noszenia go i przestraszyły się; poniósł go człowiek - on przecież jest niesprawiedliwy i nieświadomy -
33:73  żeby Bóg mógł ukarać obłudników i obłudnice, bałwochwalców i bałwochwalczynię, i mógł zwrócić się ku wierzącym - mężczyznom i kobietom. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

Czyli zwrot Boga w kierunku wierzących jest uwarunkowany wyplenieniem niewierzących? To ten cały bożek ma ograniczenia jakieś. Jak jest dużo niewiernych, to ma blokadę, wstydzi się? A jak będą sami wierzący to wtedy ma luz i nie ma lęków? Dziwne jak na wszechmocna istotę…bardzo dziwne…


(Chr 91; Tr 60) Doświadczana - Al-Mumtahana

60:1   O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół Mojego wroga i waszego wroga! Wy zwracacie się do nich z przyjaźnią, oni zaś nie wierzą w prawdę, która przyszła do was. Wypędzają Posłańca i was samych, ponieważ wy wierzycie w Boga, waszego Pana. Skoro wyszliście walczyć na Mojej drodze i poszukiwać Mojego zadowolenia, to czy będziecie w skrytości okazywać im przyjaźń? Ja wiem najlepiej to, co ukrywacie i co czynicie jawnie. A ktokolwiek z was to czyni, ten już zbłądził z równej drogi.

Nawet jeśli szczerze lubisz muzułmanina, jako niewierzący albo chrześcijanin (lub wyznawca innej religii) to i tak w jego oczach, jeśli słucha tego co jest w Koranie – nie uwierzy Ci i nie odda tego afektu. Bo według jego świętej książki – nie wolno mu przyjaźnić się z niewiernym, bo ten nie może szczerze dać przyjaźni bez wiary w tego samego Boga! Co za stek bzdur!

60:2   Jeśli oni was spotkają, będą dla was wrogami; wyciągną do was swoje ręce i swoje języki - ze złem. Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi.

Skąd ta konkluzja? Daj link do badań statystycznych, albo chociaż spójrz na to jak w sporej liczbie państw, mimo tego jakie sa podstawy Islamu, jednak udaje się normalnie żyć ludziom różnych wyznań i wiar. Jesteś ksenofobem, kretynem i paranoikiem Mahomet…

60:3   Nie pomogą wam ani wasi bliscy krewni, ani wasze dzieci w Dniu Zmartwychwstania. On rozstrzygnie między wami. A Bóg widzi dobrze, co czynicie!
60:4   Mieliście już piękny przykład w Abrahamie i tych, którzy byli z nim, kiedy powiedzieli do swego ludu: "Zaprawdę, my nie mamy nic z wami i z tym, co wy czcicie oprócz Boga! Wyrzekamy się was! Pojawiła się między nami i wami wrogość i zawiść na zawsze, chyba że uwierzycie w Boga Jedynego!" Wyjątek uczyniwszy dla słów, jakie powiedział Abraham do swojego ojca: "Z pewnością będę prosił o przebaczenie dla ciebie, choć nie mam władzy niczego uczynić dla ciebie u Boga." "Panie nasz! Zaufaliśmy Tobie i nawróciliśmy się do Ciebie! Do Ciebie zmierza ostateczna wędrówka!
60:5   Panie nasz! Nie wystawiaj nas na pokuszenie wobec tych, którzy nie wierzą! Przebacz nam, Panie nasz! Zaprawdę, Ty jesteś Potężny, Mądry!"

Moment! To Bóg wystawia Was na pokuszenie niewierzącym? Poproście swojego Boga, żeby nie było niewierzących i tyle. Wystarczy, żeby ten Wasz Bóg dał jeden, JEDEN(!) konkretny, namacalny i rzeczywisty dowód swojego istnienia! To by wystarczyło. Więc jeśli mówimy o tym, że to Bóg powoduje, że istnieją niewierzący…hmmm…to prawda…on powoduje to, poprzez fakt, że nie ma żadnych dowodów na jego istnienie!

60:6   Mieliście w nich piękny przykład dla tego, kto spodziewa się spotkać Boga i kto się spodziewa Dnia Ostatniego. A ten, kto się odwróci... zaprawdę, Bóg jest Bogaty, Godny Chwały!
60:7   Być może, Bóg ustanowi między wami i tymi spośród was, dla których jesteście wrogami - przyjaźń. Bóg jest wszechmocny! Bóg jest przebaczający, litościwy!
60:8   Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych!
60:9   Bóg zabrania wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi.

Przed chwilą mówił co innego…teraz mówi…meh..możecie, ale uważajcie bo to podejrzane…

60:10  O wy, którzy wierzycie! Kiedy przyjdą do was kobiety wierzące, które razem wywędrowały, to wybadajcie je. - Bóg zna najlepiej ich wiarę! - Jeśli uznacie je za wierzące, to nie odsyłajcie ich do niewiernych: one nie są już im dozwolone ani oni nie są dozwoleni dla nich. Dajcie im to, co oni wydali! Nie będziecie mieli grzechu, jeśli je poślubicie, kiedy dacie im ich wynagrodzenie. I nie zatrzymujcie przez węzły małżeńskie kobiet niewierzących! Żądajcie od nich tego, co wydaliście, i niech oni żądają, co wydali. Takie jest dla was postanowienie Boga! On rozsądza między wami. Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

I tyle ze szczęśliwych małżeństw muzułmanów z niewiernymi kobietami…zapomnijcie…

60:11  A jeśli któraś z waszych żon odeszła od was do niewiernych, a potem wy chcecie się odpłacić, to dajcie tym, od których żony odeszły, tyleż, ile oni wydali. I bójcie się Boga, w którego wierzycie!
60:12  O proroku! A kiedy przyjdą do ciebie kobiety wierzące złożyć ci przysięgę wierności: iż nie będą dodawać Bogu żadnych współtowarzyszy, iż nie będą kraść, iż nie będą popełniać cudzołóstwa, iż nie będą zabijać swoich dzieci, iż nie będą przychodzić z oszczerstwem, zmyślając je między swoimi rękami i nogami, ani też nie będą się buntowały przeciwko tobie w tym, co jest uznane - to przyjmij ich przysięgę i proś Boga o przebaczenie dla nich! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, mądry!
60:13  O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół ludzi, na których Bóg jest zagniewany. Oni zwątpili w życie ostateczne, tak jak niewierni zwątpili w mieszkańców mogił.

Jak Bóg pokazuje, że się na kogoś gniewa? Jest jakiś znak, cynk z nieba (czy gdzie tam Allah sobie siedzi). Imam sobie siedzi w gabinecie i przychodzi do niego faks z nagłówkiem „OD: Allah”, - „Dziś pogniewałem się na….”. Ech…


Do zobaczenia za tydzień!