niedziela, 11 stycznia 2015

Szkółka Niedzielna: Koran XXXIX

Dziś będzie krótki odcinek, bo bardzo się zdenerwowałem, jak zobaczyłem, że dwie kolejne sury dotyczą znanych i znienawidzonych bohaterów Biblijnych. Noego, starego pijaka oraz Abrahama, boskie popychadło i niedoszłego synobójcy. Więc po prostu wkleję te sury i wrzucę kilka, dosłownie, komentarzy, bo szlag mnie trafia na widok tak perfidnego plagiatu i aspiracji do bycia „ostatnim objawieniem”…ech…

Wszystkich chętnych do poczytania moich komentarzy donośnie tych postaci, zapraszam do mojego Cyklu Niepoprawnie skomentowanej BIBLII.

Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur - TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN

(Ch 71; Tr 71) Noe – Nuh

71:1   Zaprawdę, wysłaliśmy Noego do jego ludu: "Ostrzegaj twój lud, zanim spadnie na nich kara bolesna!"
71:2   On powiedział: "O ludu mój ! Ja jestem dla was jawnie ostrzegającym.
71:3   Czcijcie Boga i bójcie się Go, i słuchajcie mnie!
71:4   On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga, to już nie będzie mógł być opóźniony. O, gdybyście wiedzieli!"
71:5   Powiedział: "Panie mój ! Wzywałem swój lud noc i dzień,
71:6   Lecz moje wezwanie zwiększyło tylko ich oddalenie.
71:7   Zaprawdę, za każdym razem, kiedy ich wzywałem, abyś Ty im przebaczył, oni wkładali palce do uszu, okrywali się szatami i trwali w uporze, i okazywali niezmierną dumę.
71:8   Następnie, wzywałem ich publicznie.
71:9   Następnie, obwieszczałem im jawnie i mówiłem im w wielkiej tajemnicy.
71:10  Powiedziałem: Proście o przebaczenie waszego Pana! Zaprawdę, On jest przebaczający!
71:11  On spowoduje, iż niebo ześle wam obfity deszcz.
71:12  On wspomoże was przez bogactwa i synów. On przygotuje dla was ogrody. On przygotuje dla was rzeki.
71:13  Dlaczego nie spodziewacie się od Boga wielkoduszności?
71:14  On stworzył was według pewnych stadiów.
71:15  Czyż nie widzieliście, jak Bóg stworzył siedem niebios, nałożonych warstwami?
71:16  I jak umieścił na nich księżyc jako światło, a słońce uczynił lampą?

Nie mogłem się powstrzymać...księżyc jako światło…nice…

71:17  I Bóg spowodował, iż wyrośliście z ziemi jak rośliny.
71:18  Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie.
71:19  I Bóg uczynił dla was ziemię jak kobierzec,
71:20  Abyście chodzili po niej szerokimi drogami. "
71:21  Powiedział Noe: "Panie mój ! Oni mnie nie posłuchali i poszli za człowiekiem, którego majątek i dzieci tylko powiększyły jego stratę.
71:22  Oni knuli wielką chytrość
71:23  I powiedzieli: Nie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie pozostawiajcie ani Wadda, ani Suwa'a, ani Jaghuta, ani Ja`uka, ani Nasra
71:24  Oni wprowadzili w błąd wielu. Nie powiększaj w niesprawiedliwych niczego oprócz zabłądzenia!
71:25  Z powodu swoich błędów zostali pochłonięci, a potem wprowadzeni do ognia. I nie znaleźli oni, poza Bogiem, żadnych pomocników."
71:26  I powiedział Noe: "Panie mój ! Nie zostaw na ziemi spośród niewiernych żadnego mieszkańca domostwa!

Czyli Noe to taki sam kutas jak Bóg…to tylko potwierdza tezę o wątpliwej moralności tych postaci…

71:27  Zaprawdę, jeśli Ty ich zostawisz, to wprowadzą oni w zabłądzenie Twoje sługi i nie zrodzą oni nikogo innego, jak tylko rozpustnika i niewiernego.

I tak się nie udało…hehehe…

71:28  Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom; i temu, kto wchodzi do mego domu jako wierny, i wierzącym - mężczyznom i kobietom! A niesprawiedliwym nie powiększaj niczego, jak tylko zgubę!"

Niestety stary! Tylko rodzina…żadnych obcych. Reszta ma globalny waterboarding!


(Ch 72; Tr 14) Abraham – Ibrahim

14:1   Alif. Lam. Ra. Oto Księga; posłaliśmy ją tobie, abyś wyprowadził ludzi z ciemności ku światłu - za pozwoleniem ich Pana - ku drodze Potężnego, Godnego Chwały
14:2   Boga, do którego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Biada tym, którzy nie uwierzyli, z powodu kary strasznej;
14:3   Tym, którzy przedkładają życie tego świata ponad życie ostateczne, którzy oddalają się od drogi Boga i pragną drogi krętej . Oni są w zabłądzeniu dalekim.
14:4   My wysyłaliśmy posłańców przemawiających tylko językiem swojego ludu, aby mogli jasno tłumaczyć. Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i prowadzi drogą prostą, kogo chce. On jest Potężny, Mądry!

Srali muchy…

14:5   Posłaliśmy już Mojżesza z Naszymi znakami: "Wyprowadź lud twój z ciemności ku światłu Przypomnij im dni Boga!" Zaprawdę, w tym są znaki dla każdego cierpliwego i wdzięcznego!
14:6   I oto powiedział Mojżesz do swego ludu: "Wspominajcie dobroć Boga względem was! Oto On was wyratował od ludzi Faraona! Oni nakładali na was najgorszą karę: zabijali waszych synów, a pozostawiali przy życiu kobiety. W tym jest wielkie doświadczenie dla was od waszego Pana."

Abraham chyba był przed Mojżeszem? Co to jest, „Memento”?

14:7   Oto ogłosił wasz Pan: "Jeśli będziecie wdzięczni, to Ja obdarzę was więcej; a jeśli nie będziecie wdzięczni, to, zaprawdę, Moja kara będzie straszna!"
14:8   I powiedział Mojżesz: "Jeśli nie będziecie wdzięczni - wy i ci, którzy są na ziemi - ...zaprawdę, Bóg jest bogaty i godny chwały!"
14:9   Czy nie doszło do was opowiadanie o tych, którzy byli przed wami - o ludzie Noego, o ludach Ad i Samud, jak i o tych, którzy przyszli po nich, a o których wie tylko Bóg? Przyszli do nich posłańcy z jasnymi dowodami, lecz oni włożyli ręce do swoich ust i powiedzieli: "My nie wierzymy w to, z czym zostaliście posłani. I, zaprawdę, jesteśmy w głębokim zwątpieniu względem tego, do czego nas wzywacie."

I to co się stało z Noe nic nie zmieniło…luzie nadal robią co chcą. Jak zatem mamy twierdzić, że decyzje Boga są mądre? Każda myśląca osoba powie – „Zaraz, przecież Bóg stwierdził, w swojej mądrości, że jak utopi wszystkich i zacznie od nowa, to wszyscy będą przed nim klęczeć i nie będzie problemu! Skoro tak nie jest, to są dwa wyjścia – albo Bóg gówno wie i działa na podstawie metody prób i błędów; albo wiedział, że tak będzie i potop to była jego psychopatyczna gierka.” Tak czy inaczej – to jest kompromitacja!

14:10  Powiedzieli ich posłańcy: "Czy można wątpić o Bogu, stwórcy niebios i ziemi? On was wzywa, . aby wam przebaczyć grzechy i aby wam udzielić zwłoki aż do oznaczonego terminu." Oni powiedzieli: "Jesteście tylko ludźmi, tak jak my. Chcecie nas oddalić od tego, co czcili nasi ojcowie. Dajcie nam więc jakiś jasny dowód władzy!"
14:11  Powiedzieli im ich posłańcy: "Jesteśmy tylko ludźmi, tak jak wy, lecz Bóg obdarowuje dobrodziejstwami tego, kogo chce spośród Swoich sług; i nie możemy przychodzić do was z dowodem władzy inaczej, jak tylko za zezwoleniem Boga. Niech więc zaufają Bogu ludzie wierzący!
14:12  A dlaczego nie mielibyśmy zaufać Bogu, skoro On nas poprowadził po naszych drogach? My będziemy, z pewnością, bardzo cierpliwie znosić to wszystko, czym nas obrażacie. _Niech więc zaufają Bogu ci, którzy są pełni ufności!"
14:13  Ci którzy nie uwierzyli, powiedzieli do swoich posłańców: "My na pewno wypędzimy was z naszej ziemi albo powrócicie do naszej społeczności religijnej." I objawił im ich Pan: "My z pewnością wytracimy niesprawiedliwych
14:14  I osiedlimy was na ziemi po nich. To jest dla tych, którzy się obawiają Mojej obecności, którzy się obawiają Mojej groźby."
14:15  Oni prosili o rozstrzygnięcie, lecz zawiedziony zostanie wszelki uporczywy tyran.
14:16  Za nim jest Gehenna, gdzie będzie on pojony wodą cuchnącą.
14:17  Będzie ją połykał, lecz tylko z trudem będzie mógł ją przełknąć. Śmierć będzie do niego przychodzić z każdego miejsca, lecz on nie będzie mógł umrzeć; a z tyłu za nim - sroga kara
14:18  Czyny tych, którzy nie uwierzyli w swojego Pana, podobne są do popiołu, nad którym wzmógł się wiatr w burzliwy dzień. Oni nie będą mieli władzy nad niczym, co zyskali. To jest zabłądzenie dalekie!
14:19  Czy nie widzisz, że Bóg stworzył niebiosa i ziemię w całej prawdzie? Jeśli zechce, to was usunie i sprowadzi nowe stworzenie.
14:20  To dla Boga nie jest wcale trudne.

Nie? To dlaczego zrobił to tylko raz? Poza tym, skoro nie jest to trudne, po co cały ten ambaras z topieniem. Nie mógł po prostu zniknąć ludzi złych i niewierzących? Zawsze mnie to nurtuje…

14:21  I pojawią się wszyscy przed Bogiem. I powiedzą słabi tym, którzy byli dumni: "My postępowaliśmy za wami. Czy wybawicie nas od jakiejkolwiek kary Boga?" Oni powiedzą: "Gdyby Bóg poprowadził nas drogą prostą, to i my poprowadzilibyśmy was drogą prostą. Nam jest wszystko jedno, czy będziemy się skarżyć, czy będziemy cierpliwi; my nie mamy wcale miejsca schronienia."
14:22  Powiedział szatan, kiedy sprawa została rozstrzygnięta: "Zaprawdę, Bóg dał wam obietnicę, obietnicę prawdy! I ja wam dałem obietnicę, lecz ja was oszukałem; ja nie miałem nad wami żadnej władzy. Ja tylko wzywałem was, a wyście mi odpowiedzieli. Nie gańcie mnie więc, lecz gańcie siebie samych! Ani ja wam nie pomogę, ani wy mi nie pomożecie. Wyrzekam się tego, czego wy niegdyś uczyniliście mnie współuczestnikiem." Zaprawdę, niesprawiedliwych czeka kara bolesna!

No sorki, ale w tej wypowiedzi szatan brzmi o wiele lepiej niż Bóg…przynajmniej nie kłamie i nie obiecuje bez pokrycia i kar za niewiarę…

14:23  I ci, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, będą wprowadzeni do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. Oni tam będą przebywać na wieki - za zezwoleniem ich Pana. Tam ich pozdrowieniem będzie: "Pokój!"
14:24  Czy nie widziałeś, jak Bóg przytacza jako przypowieść dobre słowo? - ono jest jak dobre drzewo, którego korzeń jest mocno utwierdzony, a jego gałęzie w niebiosach.
14:25  Ono przynosi swoje owoce każdego czasu, za pozwoleniem swego Pana. Bóg przytacza przypowieści ludziom - być może, oni się opamiętają!
14:26  A złe słowo jest podobne do złego drzewa: wyrwane z powierzchni ziemi, nie ma solidnego utwierdzenia.
14:27  Bóg umacnia tych, którzy uwierzyli, słowem mocno utwierdzonym, w życiu na tym świecie i w życiu ostatecznym; i sprowadza Bóg z drogi niesprawiedliwych. Bóg czyni to, co chce.
14:28  Czy nie widziałeś tych, którzy zamienili dobroć Boga na niewiarę i umieścili swój lud w domostwie zguby
14:29  - w Gehennie, w której oni się będą palić. A jakże to nieszczęsne miejsce pobytu!

Strasz, strasz! Bez tego nie pograsz…

14:30  Oni ustanowili równych Bogu, aby sprowadzać z Jego drogi. 'Powiedz: "Używajcie póki czas, bo, zaprawdę, wasze wędrowanie zmierza ku ogniu!"

No dobra! Ale skoro człowiek stworzył inne postaci równe Bogu, to Bóg na to pozwala. Jeśli pozwala, to nie powinien karać za robienie tego. A jak karze, to oznacza, że jest nikim innym jak szefem mafii, które stwarza zagrożenie a potem każe sobie płacić za ochronę…

14:31  Powiedz Moim sługom, którzy uwierzyli, niech oni odprawiają modlitwę i niech rozdają skrycie i jawnie z tego, w co ich zaopatrzyliśmy, zanim nadejdzie dzień, kiedy nie będzie ani handlu, ani przyjaźni.
14:32  Bóg jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię i spuścił z nieba wodę; i wyprowadził dzięki niej owoce jako zaopatrzenie dla was. On podporządkował wam okręty, aby pływały po morzu na Jego rozkaz. On podporządkował wam rzeki.

Zwłaszcza jak wylewają i topią całe wsie i miasta…pogadaj z powodzianami…

14:33  On podporządkował wam słońce i księżyc, trudzące się nieustannie; a także noc i dzień.
14:34  On dał wam wszystko, o co prosiliście. Jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga, to zliczyć ich nie zdołacie. Zaprawdę, człowiek jest bardzo niesprawiedliwy i niewdzięczny!
14:35  Oto powiedział Abraham: "Panie mój ! Uczyń to miasto bezpiecznym i uchowaj mnie i moich synów od tego, abyśmy mieli czcić bałwany!
14:36  Panie mój! Przecież oni sprowadzili z drogi wielu ludzi. Kto więc pójdzie za mną, ten należy do mnie; a ten, kto mi się sprzeciwia... Ty, zaprawdę, jesteś przebaczający, litościwy!
14:37  Panie nasz! Oto osiedliłem część mojego potomstwa w dolinie nieurodzajnej, obok Twego świętego Domu. Panie nasz! Niech oni odprawiają modlitwę, a Ty uczyń, aby serca ludzi skłoniły się ku nim, i daj im owoców jako zaopatrzenie! Być może, oni będą wdzięczni!
14:38  Panie nasz! Zaprawdę, Ty wiesz, co my ukrywamy i co czynimy jawnie. I nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi, ani w niebie.
14:39  Chwała niech będzie Bogu, który mi dał, mimo mojej starości, Isma`ila i Izaaka. Zaprawdę, mój Pan dobrze słyszy modlitwę!
14:40  Panie mój! Uczyń, abym odprawiał modlitwę, i tak samo względem mego potomstwa! Panie nasz! Przyjmij moją modlitwę!
14:41  Panie nasz! Przebacz mi i moim rodzicom, i wszystkim wierzącym w Dniu, kiedy nastąpi rachunek!"
14:42  I nie uważaj, iż Bóg nie dba o to, co czynią niesprawiedliwi! On tylko daje im zwłokę do Dnia,. kiedy ich spojrzenia osłupieją;
14:43  Oni się będą śpieszyć przerażeni, z głowami podniesionymi, nie patrząc na siebie wcale, a ich serca będą jak powietrze.
14:44  Ostrzegaj ludzi przed Dniem, kiedy przyjdzie do nich kara! Wtedy ci, którzy czynili niesprawiedliwość, będą mówili: "Panie nasz! daj nam krótką zwłokę; my odpowiemy na Twoje wezwanie i pójdziemy za posłańcami." "Czyż nie przysięgaliście przedtem, że nigdy nie znikniecie?
14:45  Zamieszkaliście domostwa tych, którzy byli niesprawiedliwi dla siebie samych; i stało się dla was jasne, jak postąpiliśmy z nimi; i przytoczyliśmy wam przypowieści. "

Ani słowa o ofierze z syna? Jedna z najważniejszych rzeczy w historii Abrahama i pominięta? Czyżby polityczna poprawność u Mahometa?

14:46  Oni uciekali się do swojej chytrości, lecz u Boga jest wszystka ich chytrość, choćby nawet ich chytrość była zdolna przesunąć góry.
14:47  I nie uważaj, iż Bóg nie dotrzymuje obietnicy, którą dał Swoim posłańcom. Zaprawdę, Bóg jest potężny, włada zemstą

Czyli nie sprawiedliwość tylko zemsta? Zaczynamy widzieć w jakim kierunku to idzie…

14:48  W Dniu, kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię, i tak samo niebiosa, i kiedy oni stawią się przed Bogiem, Jedynym, Wszechpotężnym!
14:49  Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany;
14:50  Ich szaty będą ze smoły, a ich twarze będzie pokrywał ogień;
14:51  Tak by mógł zapłacić Bóg każdej duszy za to, co ona sobie zdobyła. Zaprawdę, Bóg jest szybki w rachunku!
14:52  To jest obwieszczenie dla ludzi, aby byli przez nie ostrzeżeni i aby wiedzieli, iż On jest Bogiem Jedynym; i aby się opamiętali ludzie obdarzeni rozumem!

Ludzie obdarzeni rozumem już się dawno opamiętali i nie wierzą w te bzdury. Ty się lepiej módl żeby ci co wierzą się opamiętali…


Tyle na dziś, mówiłem, że będzie szybko J

Trzymajcie się!!!