niedziela, 1 marca 2015

Szkółka Niedzielna: Koran XLVI

Dziś muszę, niestety ciutkę zwolnić...mam milion rzeczy do zrobienia, a trzy kolejne sury, kończące okres mekkański są dość długie. Myślę jednak, że w przyszłym tygodniu zamkniemy ten etap i od 15 marca zaczniemy jechać z tym, co w Islamie jest i Koranie jest problemem...czyli sury medyńskie, abrogacje i nienawiść jaka bije z tej książki.

Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur - TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN


(Chr 84; Tr 30) Bizantyjczycy – Ar-Rum

30:1 Alif. Lam. Mim.
30:2 Bizantyjczycy zostali zwyciężeni

Co to znaczy? Że zostali podbici czy zabici?

30:3 W najbliższym kraju; lecz oni, po swojej klęsce, będą zwycięzcami
30:4 W ciągu kilku lat. Do Boga należy władza, tak przedtem, jak i potem. I tego Dnia będą się radować wierni,
30:5 Z pomocy Boga. On udziela pomocy, komu chce. On jest Potężny, Litościwy!

Ale jakoś tak dziwnie pomaga kiedy chce i przeważnie wybiera momenty gdy wygrywacie? Wypad z tymi banialukami!

30:6 Obietnica Boga! Bóg nie łamie Swojej obietnicy, lecz większość ludzi nie wie.

Jakieś dowody na te nie złamane obietnice? Bo podobno Islam miał rządzić światem, a na razie nawet piaskiem nie potrafi dobrze i spójnie zarządzać, tylko się wzajemnie mordują...to jest ta obietnica?

30:7 Znają oni tylko zewnętrzny aspekt życia tego świata, a są niedbali o życie ostateczne.
30:8 Czyż oni się nie zastanowili nad sobą? Bóg stworzył niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w całej prawdzie i na pewien określony czas. Lecz, zaprawdę, wielu spośród ludzi nie wierzy w spotkanie ze swoim Panem!

Po raz tysięczny – jeśli ten czas jest określony, ale nie dostajesz informacji o granicy, to skąd to wiesz? Jeśli ja powiem komukolwiek, kto mi podpadł, ze ma luz do pewnego momentu, a potem się zemszczę, to nie robię nic innego niż wpędzam go w strach,paranoję. I taki jest cel tych głupot...jeśli zapowiadasz, że coś się skończy, ale nie mówisz kiedy – liczysz na coś. Najpewniej na strach! To zwykła manipulacja!

30:9 Czyż oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli, jaki był ostateczny koniec tych, którzy byli przed nimi? Tamci byli silniejsi, uprawiali ziemię i zasiedlili ją, bardziej niż oni sami. I przyszli do nich ich posłańcy z jasnymi dowodami; i nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość, lecz oni sami ją sobie wyrządzili.

Szef mafii..normalnie szef mafii…

30:10 Ostatecznym końcem tych, którzy czynili zło, będzie jeszcze coś gorszego, ponieważ oni za kłamstwo uznali znaki Boga i wyśmiewali się z nich.
30:11 Bóg zaczyna stworzenie, i powtarza je; potem do Niego zostaniecie sprowadzeni.
30:12 Tego Dnia, kiedy nadejdzie Godzina, grzesznicy będą zrozpaczeni.

Nie nadejdzie i nikt nie będzie płakał…

30:13 I nie będą mieli orędowników spośród tych, których uznali za współtowarzyszy; i oni wyrzekną się swoich współtowarzyszy;
30:14 Tego Dnia, kiedy nadejdzie Godzina, oni się rozdzielą między sobą.
30:15 Ci, którzy uwierzyli i pełnili dobre czyny, będą się radować w Ogrodzie kwitnącym.
30:16 A ci, którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki, jak i spotkanie życia ostatecznego, będą skazani na karę.

O tak! Daj mi klapsa Allahu, proszę…tylko szybko, nie za tysiąc lat!

30:17 Chwała niech będzie Bogu, kiedy zastaje was pora wieczorna i kiedy zastaje was pora poranna!
30:18 I chwała Jemu w niebiosach i na ziemi, kiedy się ściemnia i w porze południowej !

I dlatego się kurna ciągle modlą...rano, w południe, wieczorem...ciągle!

30:19 On wyprowadza żyjącego ze zmarłego; On wyprowadza zmarłego z żyjącego; On ożywia ziemię po jej śmierci - w ten sposób zostaniecie wyprowadzeni.

Allah jest przyczyną zombie apokalipsy! Wiedziałem, kurna, wiedziałem!

30:20 A z Jego znaków jest to, iż On stworzył was z prochu; następnie oto, wy ludzie, rozprzestrzeniliście się.

Człowiek nie składa się z prochu idioto!

30:21 I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie.

Poza niewolniczą podległością, oczywiście…na to wskazuje zlepek „dla was”...

30:22 I z Jego znaków jest stworzenie niebios i ziemi, różnorodność waszych języków i kolorów. Zaprawdę, w tym są znaki dla tych, którzy wiedzą!

Różnorodność jest znakiem? W sytuacji gdy ten sam bóg chce, by wszyscy byli tacy sami, myśleli to samo i zachowywali się tak samo – różnorodność jest jego znakiem! Wolne żarty!

30:23 I z Jego znaków jest - wasz sen w nocy i w dzień i wasze poszukiwanie Jego łaski. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy słyszą!

Człowiek śpi jak jest zmęczony,w nocy by zregenerować siły...co w tym takiego cudownego?

30:24 I z Jego znaków jest to, iż On ukazuje wam błyskawicę, by wzbudzić strach i nadzieję, iż On zsyła z nieba wodę i ożywia przez nią ziemię po jej śmierci. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy są rozumni!

Dla ludzi rozumnych, to zwykłe przejawy natury, elektryczności. Dla ciemniaków - to znaki boga…

30:25 I z Jego znaków jest to, iż stoją mocno na Jego rozkaz niebo i ziemia. Potem, kiedy On was wezwie jednym wezwaniem, wtedy z ziemi wyjdziecie.

Ziemia i niebo STOJĄ? Bóg powinien wiedzieć lepiej, ale chyba nie wykracza poza wiedzę swojego tępego proroka…

30:26 Do Niego należą ci, którzy są w niebiosach i na ziemi; wszyscy są Jemu pobożnie posłuszni.

Nie wszyscy...(i tu pokazuję środkowy palec)…

30:27 On jest Tym, który daje początek stworzeniu, potem je powtarza. To jest dla Niego łatwe! On jest najwznioślejszym wzorem w niebiosach i na ziemi. On jest Potężny, Mądry!

Nie bardzo...jest głupkiem wioskowym z kompleksem boga...tyle…

30:28 On przytoczył wam przykład z was samych. Czy macie z waszych niewolników współuczestników w tym, w co was zaopatrzyliśmy, i czy jesteście w tym z nimi równi? Czy wy się ich obawiacie, tak jak obawiacie się siebie nawzajem? Tak My wyjaśniamy znaki ludziom, którzy są rozumni.

Wyjaśniacie? Wbijacie wykładnię rzeczywistości tępakom...człowiek rozumny weryfikuje wszelkie rewelacje. Zwłaszcza jak pochodzą od żądnego władzy pastucha…

30:29 Ale ci, którzy są niesprawiedliwi, postępują za swoimi namiętnościami, bezwiednie. A kto poprowadzi drogą prostą tego, którego sprowadził z drogi Bóg? Oni nie będą mieli żadnych pomocników.
30:30 Przeto zwróć swoje oblicze ku religii, jak człowiek gorliwie pobożny, zgodnie z naturą, jaką Bóg obdarzył ludzi przy stworzeniu. - Nie ma żadnej odmiany w stworzeniu Boga! - To jest religia prawdziwa, lecz większość ludzi nie wie.

Przecież namiętności zostały dane przez boga, podobno, więc kim jesteśmy, żeby się temu przeciwstawiać. I religię, to sobie w buty wsadź, bo każda jest prawdziwsza od innej…

30:31 Nawracając się do Niego, bójcie się Go, odprawiajcie modlitwę i nie bądźcie z liczby tych, którzy Jemu dodają współtowarzyszy!

Słowo klucz – bójcie się!

30:32 Ani też spośród tych, którzy podzielili swoją religię, tworząc sekty; przy czym każda frakcja odszczepieńcza cieszy się tym, co zachowuje.

Tak jak muzułmanie…

30:33 A kiedy ludzi dotknie jakieś nieszczęście, to oni wzywają swego Pana, nawracając się do Niego. Potem jednak, kiedy On da im zakosztować Swojego miłosierdzia, niektórzy z nich dodają swemu Panu współtowarzyszy.
30:34 Czynią tak dlatego, żeby nie być wdzięczni za to, co im daliśmy. Używajcie więc, niebawem się dowiecie!
30:35 Czy, zesłaliśmy im jakąś władzę, która by im mówiła o tym, co oni Jemu przypisują jako współtowarzyszy?
30:36 A kiedy My dajemy ludziom zakosztować miłosierdzia, oni się nim cieszą; lecz kiedy dosięgnie ich jakieś zło, za to, co przygotowały ich ręce, wtedy oni są zrozpaczeni.

To raczej naturalne...tylko,że często jest to wynikiem działania ludzi, nie boskich prezentów!

30:37 Czyż nie widzieli, że Bóg szeroko rozdaje zaopatrzenie, komu chce, i je wymierza? Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy wierzą!

I teraz powiedział prawdę – to są znaki dla tych, którzy wierzą. W końcu się od rozumnych odczepił…

30:38 Daj więc krewnemu, co mu się należy, i biednemu, i podróżnemu! To jest dobro dla tych, którzy chcą oblicza Boga. I tacy będą szczęśliwi.
30:39 A to, co dajecie na lichwę, by powiększyło się kosztem majątku innych ludzi, nie powiększy się u Boga. Lecz to, co dajecie jako jałmużnę, poszukując oblicza Boga - oni otrzymają to w dwójnasób.

Po co im kasa w niebie? Co za debilizm…

30:40 Bóg jest Tym, który stworzył was i zaopatrzył; potem sprawi, że pomrzecie, a następnie przywróci was do życia. Czy wśród tych, których wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy, jest taki, który zrobi coś podobnego? Niech Jemu będzie chwała! On jest wyniosły ponad to, co wy Mu dodajecie jako współtowarzyszy!

Mówiłem! Zombie Apokalipsa to sprawka Allaha…

30:41 Pojawiło się zepsucie na lądzie i na morzu przez to, co zdziałały ręce ludzi, żeby On mógł im dać zakosztować część tego, co oni uczynili. Być może, oni się nawrócą!
30:42 Powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki był ostateczny koniec tych, którzy żyli poprzednio; większość z nich to bałwochwalcy."

I tak wszyscy umrą i takie odwoływanie się do przeszłości jest bez sensu. I na marginesie – jeśli w tych kategoriach mamy patrzeć na religię, to wszyscy prorocy, uznani przez Islam, ale żyjący przed objawieniem Koranu byli bałwochwalcami!

30:43 Zwróć więc twarz ku prawdziwej religii, zanim nadejdzie Dzień od Boga, którego nie można odwrócić. Tego Dnia ludzie zostaną rozdzieleni:

„Prawdziwa” religia...dobre!

30:44 Ten, który nie uwierzył, odczuje skutki swojej niewiary; a ci, którzy czynią dobro - to dla siebie samych ścielą łoże;

Co!? To jest po prostu głupie. Niewierzący dostaną karę, a wierzący muszą sobie radzić sami...co to kurwa za bóg? Zachętą do wiary ma być brak kary?

30:45 Tak jest, aby Bóg mógł zapłacić Swoją łaską tym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła. Zaprawdę, On nie miłuje niewierzących!

To wiemy, bo karze swoim pieskom mordować niewierzących…

30:46 A z Jego znaków jest to, iż posyła wiatry - radosnych zwiastunów, aby wam dać zakosztować Swego miłosierdzia; aby popłynęły statki według Jego rozkazu i abyście poszukiwali Jego łaski. Być może, będziecie wdzięczni!

„Posyła wiatry”...hehehe…

30:47 Wysyłaliśmy już, przed tobą posłańców do ich ludu; i przybywali oni do nich z jasnymi dowodami. Wtedy zemściliśmy się na tych, którzy zgrzeszyli. Lecz obowiązkiem Naszym była pomoc wiernym.

To nie były dowody tylko jakieś farmazony, pogadanki i obietnice...jeśli grzechem jest nie bycie łatwowiernym idiotą, to grzeszę na okrągło…

30:48 Bóg jest Tym, który posyła wiatry, a one wzburzają chmury; On rozciąga je po niebie, jak chce, i czyni je płatami; i widzisz wtedy, jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. I kiedy On dosięga nim kogo chce ze Swoich sług, wtedy oni się radują,

Chmury z wiatrów boga...toksyczne jak cholera!

30:49 Choć już byli zrozpaczeni, zanim on został im zesłany.
30:50 Spójrz więc na ślady miłosierdzia Boga, jak On ożywia ziemię po jej śmierci! Zaprawdę, On ożywia umarłych; On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

Zapamiętajmy! Sura 30 jest dowodem na to, że Allah jest odpowiedzialny za zombie apokalipsę...więcej tego nie powtórzę…

30:51 Ale, z pewnością, jeśli My wyślemy wiatr i oni zobaczą, że jest żółty, to po jego przejściu nadal zostają niewiernymi.

Nie mogę!!! Żółty wiatr...przestań!

30:52 A ty przecież nie możesz dać usłyszeć umarłym ani głuchych zmusić do słyszenia tego wezwania, kiedy oni się odwracają plecami.
30:53 Ty nie możesz wprowadzić na drogę prostą ślepych z ich zabłądzenia. Lecz skłonisz do usłyszenia tylko tych, którzy wierzą w Nasze znaki i są całkowicie poddani.
30:54 Bóg jest Tym, który stworzył was słabymi; potem, po słabości, dał wam siłę; po okresie siły - słabość i siwiznę. On stwarza to, co chce. On jest Wszechwiedzący, Wszechpotężny!

To biologia idioto, nie bóg. Słabo mi się robi…

30:55 W tym Dniu, kiedy nastanie Godzina, grzesznicy będą się zaklinać, iż oni nie przebywali nawet godziny. W ten sposób zostali oszukani.
30:56 A powiedzą ci, którzy otrzymali wiedzę i wiarę: "Wy znajdowaliście się w księdze Boga aż do Dnia Zmartwychwstania - a oto Dzień Zmartwychwstania, lecz wy nie wiedzieliście."

Skąd mieliśmy wiedzieć? Nie pokazałeś nam niczego...wysyłasz jakiś pół-kretynów z wizjami i chcesz, żebyśmy im wierzyli? Zobacz do czego to doprowadziło!

30:57 W tym Dniu nie pomoże tym, którzy byli niesprawiedliwi, ich usprawiedliwienie i nie zostaną oni wysłuchani.
30:58 Przytoczyliśmy ludziom w tym Koranie wszelkie przypowieści. Lecz jeśli ty przychodzisz do nich ze znakiem, to z pewnością ci, którzy nie uwierzyli, będą mówili: "Wy jesteście tylko głosicielami fałszu."
30:59 W ten sposób Bóg pieczętuje serca tych, którzy nie wiedzą.
30:60 Miej więc cierpliwość! Zaiste, obietnica Boga jest prawdą! I niech cię nie zachwieją ci, którzy nie są przekonani o prawdzie!

Miej cierpliwość i bój się jak cholera – to podstawa wiary! Amen…


Widzimy się za tydzień!