niedziela, 7 grudnia 2014

Szkółka Niedzielna: Koran XXXIV

Lalalalalalala…dżihad!!! Żartuję. Zapraszam na kolejną podróż w karty tego gniota…

Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur - TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN(Ch 66; Tr 46) Piaszczyste Wydmy - Al-Ahkaf

46:1   Ha. Mim.
46:2   Objawienie Księgi pochodzi od Boga, Potężnego, Mądrego!
46:3   My stworzyliśmy niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi, w prawdzie i na określony czas. Lecz ci, którzy nie wierzą, odwracają się od tego, do czego są nawoływani.
46:4   Powiedz: "Czy widzieliście tych, do których się modlicie poza Bogiem? Pokażcie mi, co oni stworzyli z tego, co jest na ziemi; albo czy oni mają jakiś udział w niebiosach? Przynieście mi Księgę wcześniejszą niż ta; albo też jakiś ślad wiedzy, jeśli jesteście prawdomówni!"

Nie widzieliśmy ich tak samo jak nie widzimy Allaha. A książki nie są dowodami…głupku.

46:5   A kto błądzi bardziej niż ten, kto wzywa, poza Bogiem, tych, którzy mu nie odpowiedzą do Dnia Sądu. Oni nie dbają o jego wezwanie.

Ja parę razy wołałem Allaha i też nie odpowiedział. A Dzień Sądu to święto ruchome i pewnie jeszcze trochę poczekacie.

46:6   A kiedy ludzie staną zebrani, oni będą dla nich wrogami i będą się wypierać ich czci.
46:7   A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, ci, którzy nie uwierzyli, mówią o prawdzie do nich przychodzącej: "To są czary oczywiste!"

Ile książek powstało przed Koranem? Pewnie kilkadziesiąt tysięcy…recytowanie żadnej z nich nie jest „Znakiem”. Jest recytowaniem z kawałka papieru.

46:8   Albo mówią: "On to wymyślił!" Powiedz: "Jeśli ja to wymyśliłem, to wy nie jesteście władni pomóc mi w czymś wobec Boga. On najlepiej wie, co wy o Nim rozpowiadacie. On wystarczy jako świadek między mną a wami. On jest Przebaczający, Litościwy!"

Tak bardzo przebacza i ma tyle litości, ze będziecie się smażyć w piekle w wyniku jego woli.

46:9   Powiedz: "Ja nie jestem jakąś nowością wśród posłańców. Nie wiem też, co będzie ze mną i co będzie z wami. Ja tylko postępuję za tym, co mi zostało objawione. Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym."

Zrzuć z siebie odpowiedzialność, udaj niewiniątko. Tylko schowaj maczetę…

46:10  Powiedz: "Czy zastanowiliście się? Jeśli to wszystko pochodzi od Boga i wy w to nie wierzycie - chociaż świadek spośród synów Izraela zaświadczył o podobnym temu i uwierzył - tylko wbiliście się w dumę..." Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!

Czyli Bóg Izraela ma być dowodem na Boga Islamu? Co za brednie!

46:11  Mówią ci, którzy nie wierzą tym, którzy uwierzyli: "Jeśliby było w tym jakieś dobro, to oni by nas nie wyprzedzili ku niemu." I ponieważ oni nie są przez nie prowadzeni drogą prostą, to z pewnością będą mówili: "To jest stare oszustwo!"
46:12  Jeszcze dawniej została zesłana Księga Mojżesza, jako przewodnik i jako miłosierdzie. A to jest Księga potwierdzająca prawdę - w języku arabskim - dla ostrzeżenia tych, którzy są niesprawiedliwi, i radosna wieść dla czyniących dobro.

Licytują się kretyni. Koran nie potwierdza nic. Jest kolejną wariacja tych samych bajek, uzupełnioną bełkotem żądnego władzy watażki.

46:13  Zaprawdę, nie ma obawy o tych, którzy mówią: "Nasz Pan to Bóg!", i potem idą prosto; oni nie będą zasmuceni.
46:14  Oni będą mieszkańcami Ogrodu; będą tam przebywać na wieki. Taka będzie nagroda za to, co oni czynili.

Czyli, znowu, jak wierzysz i robisz dobrze to raj, jak tylko robisz dobrze – hak Ci w smak – jeb na stos!

46:15  I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. Matka nosiła go w trudzie i urodziła go w trudzie. Noszenie go i jego odstawienie od piersi winno trwać trzydzieści miesięcy. Kiedy w końcu osiągnie on dojrzałość i dojdzie do czterdziestego roku, mówi: "Panie mój! Natchnij mnie, abym podziękował za Twoją dobroć, którą okazałeś mnie i moim rodzicom; i abym czynił dobro, które by się Tobie podobało. Uczyń dla mnie dobro w moim potomstwie. Oto ja nawróciłem się do Ciebie i oto jestem wśród tych, którzy się całkowicie poddali!"

Co? Dojrzałość w wieku czterdziestu lat? Koran dopiero w takim wieku zaleca rozmnażanie? Nie dziwne że muzułmanie są upośledzeni…jakie ziarno sypiesz…

46:16  To są ci, od których My przyjmujemy wszystko najlepsze, co uczynili, a pobłażliwie osądzimy ich złe czyny. Oni będą wśród mieszkańców Ogrodu, zgodnie z obietnicą prawdy, która została im dana.
46:17  A jest taki, który mówi swoim rodzicom: "Do licha z wami! Czy możecie mi obiecać, że zostanę wyprowadzony? Przecież już przeminęły pokolenia przede mną!" Oni zaś wzywają Boga na pomoc: "Biada tobie! Uwierz! Przecież obietnica Boga - to prawda!" On powie: "To są baśnie praojców!"

I będzie miał rację. Rodzice zasługują na szacunek tylko w stopniu w jaki na niego zapracują. Wiem, że to kontrowersyjne, ale w szerokim ujęciu – matka bijąca swoje dzieci nie zasługuje na szacunek tego dziecka tylko dlatego, że jest matka. Zobaczcie co wiara w mity zrobiła nie tylko z kulturą Islamu. Oni nadal siedzą w XIV wieku!

46:18  Oto ci, na których sprawdziło się słowo dotyczące ludów - dżinów i ludzi - które już minęły przed nimi. Zaprawdę, oni ponieśli stratę!
46:19  Dla wszystkich będą stopnie, w zależności od tego, co czynili; aby Bóg wypłacił im słuszną miarą za ich uczynki - i oni nie doznają niesprawiedliwości.

No chyba, że nie wierzyli. Wtedy nawet nie będą szacowani – od razu do gara, na ruszt!

46:20  Tego Dnia, kiedy będą wystawieni na ogień ci, którzy nie uwierzyli: "Wy trwoniliście wasze wspaniałe dobra w życiu na tym świecie i cieszyliście się nimi, a dzisiaj będziecie wynagrodzeni karą poniżenia za to, że byliście dumni na ziemi, bez żadnego prawa, i za to, że byliście występni."

To stereotyp. Myślałem, że Allah będzie ponadto i spojrzy – „OK, nie wierzyłeś we mnie, ale zrobiłeś w życiu wiele dobrego a prawie nic złego – oto rajskie cipeczki dla Ciebie”. Ale nie! Allah potrzebuje niewolników oddających mu cześć na ziemi…tylko po co? Skoro jest wszechmogący to jaki cel realizują modły? Bo ja tego nie kumam…

46:21  I wspomnij brata ludu Ad, kiedy on ostrzegał swój lud przy wydmach piaszczystych: - a byli tam już ostrzegający w przeszłości, przed nim i po nim - "Czcijcie tylko Boga! ja obawiam się dla was kary Dnia Strasznego."
46:22  Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedłeś do nas, aby odwrócić nas od naszych bogów? Przynieś nam to, co nam obiecujesz, jeśli jesteś z liczby prawdomównych!"
46:23  Powiedział: "Władza jest jedynie u Boga, a ja przekazuję wam tylko to, z czym zostałem posłany; lecz widzę, że jesteście ludem, który żyje w nieświadomości."
46:24  A kiedy oni zobaczyli chmurę zbliżającą się do ich dolin, powiedzieli: "To jest chmura, która nam przyniesie deszcz." Przeciwnie! To jest to, co staraliście się przyśpieszyć: wiatr, w którym jest dotkliwe cierpienie.

Typowe…rozejrzyj się szybko i jak dzieje się coś nietypowego – uczyń z tego znak Boga! Ech…

46:25  On zniszczy wszelką rzecz na rozkaz swego Pana. I rankiem były widoczne tylko ich mieszkania. W ten sposób My płacimy ludowi grzeszników!
46:26  My umocniliśmy ich w takim stanie, w jakim nie umocniliśmy was; i daliśmy im słuch, spojrzenie i serce. Lecz na nic im się zdał ich słuch, spojrzenie i serce, bo oni odrzucili Nasze znaki; i objęło ich to, z czego oni się wyśmiewali.

Mnie kiedyś też objęło to, z czego się śmiałem…weszła do pokoju i jej nogi wydawały mi się tak krzywe, jak tylko krzywe być mogą. I śmiałem się z nich dopóki mnie nimi nie objęła…też było miło J
Pewnie, to była kara boska dla mnie…więcej takich kar. Czy jakaś dziewczyna chce, żebym się pośmiał z jej piersi?

46:27  Zniszczyliśmy te miasta, które były wokół was; skierowaliśmy do nich Nasze znaki - być może, oni zawrócą.
46:28  A dlaczegoż to nie pomogli im ci, których oni wzięli sobie za bogów, poza Bogiem, jako sposób zbliżenia? Przeciwnie, oni odeszli od nich. Takie jest ich oszustwo i to, co oni wymyślili.

A wy wymyśliliście inne oszustwo, zęby zastąpić nim stare…schemat jest aż nadto widoczny…

46:29  Oto skierowaliśmy do ciebie pewną grupę dżinów, żeby posłuchali Koranu. A kiedy się tam zjawili; powiedzieli: "Słuchajcie w milczeniu!" A kiedy wysłuchali do końca, zwrócili się do swego ludu, aby go ostrzegać.

Wysłałeś duchy z wierzeń przed Allahem, żeby przekonać ludzi do wiary w Allaha? Co za debil…

46:30  Powiedzieli: "O ludu nasz! Oto słyszeliśmy Księgę zesłaną po Mojżeszu, potwierdzającą prawdę tego, co zostało objawione przed nią, która prowadzi ku prawdzie i ku drodze prostej .
46:31  O ludu nasz! Odpowiedzcie wzywającemu w imieniu Boga i uwierzcie w Niego! On przebaczy wam wasze grzechy, i uchroni was przed karą bolesną.

Po raz setny – strach przed karą jest głównym motywatorem.

46:32  A kto nie odpowie wzywającemu w imieniu Boga... - to przecież on nie jest zdolny udaremnić Jego władzy na ziemi i nie ma, poza Nim, żadnych opiekunów. Tacy są w zabłądzeniu jawnym!"

Najpierw niech udowodni swoją władze na ziemi…pyszałkowaty socjopata.

46:33  A czyż oni nie widzieli, że Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię i nie doznał przez to zmęczenia, jest w mocy ożywić umarłych? Tak! Zaprawdę, On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

Nie widzieli jak Bóg stworzył ziemię, bo nie żyli; nikt nie widział jak ożywiał umarłych…po co te głupoty klepać.
„On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!” – poza tym, żeby ludzie w niego wierzyli. No i nie potrafi dać żadnych dowodów na swoje istnienie…słaba ta wszechwładza.

46:34  W Dniu, kiedy zostaną wystawieni na ogień ci, którzy nie uwierzyli: "Czy to nie jest prawda?" Powiedzą: "Tak! Na naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie więc kary za to, że nie uwierzyliście!"
46:35  Bądź więc cierpliwy, tak jak byli cierpliwi ci z posłańców, którzy odznaczali się zdecydowaniem. I nie staraj się przyśpieszać dla nich tego Dnia; tego bowiem Dnia, kiedy oni zobaczą, co im zostało obiecane, wyda im się, że nie przebywali w grobie więcej, jak tylko jedną godzinę dnia. Oto obwieszczenie! Któż zatem zostanie zgubiony, jeśli nie lud bezbożny?
Czyli ateiści, razem z moja skromną osobą, maja przesrane. Ale to dopiero po śmierci albo w Dniu Sądu. Póki co…nie ma czym się przejmować. No chyba, że muzułmanie dostaną inne polecenia od swojego proroka…Na dziś koniec. Będzie jeszcze jeden tekst i nie będzie to kolejna część Szariatu. Tę planuję na jutro.

Chcę wbić kij w mrowisko, bo jest kilka kwestii, które mnie denerwują w środowisku ateistycznym…wiec będzie dość mocno…